Tænk, hvis man……..

...havde en rejsegrammofon Først lyder det som en krage, der sidder og skratter i et træ. Så lyder det som en stemme,