Danmarks John – (John Mogensen Kopi band)

Fest og fællessang med DANMARKS JOHN En hyldest til John Mogensen Danmarks John er en ægte dansk hyldest til den folkekære John