TIDSPLAN FOR OPBYGNING OG AFVIKLING AF REVYEN 2021
En flytning af Nykøbing F. Revyen til Nykøbing F. Hallen kræver en god planlægning idet det ikke er en helt let øvelse.
Hallen skal ”ombygges” og omdannes fra Idrætshal til et forstørret Teater og i denne proces skal der bruges lift, kran og andre værktøjer.
Selve opbygningen, afviklingen og nedtagningen vil have en konsekvens for Nykøbing F. Hallens faste brugere.
Påvirkningen af Nykøbing F. Hallen vil være fra Uge 20 til og med uge 34 (19. maj til 25. august)