Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Hvad er dannelse, og hvordan kan en kommune arbejde med dannelse?
Hvorfor er dannelse vigtigere nu end nogensinde før?

Igen i 2019 inviterer Guldborgsund Kommune til en national dannelseskonference. På konferencen samler vi landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og mod til at forfølge dem.

Med konferencen ønsker Guldborgsund Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. Oplæg og workshops sætter viden fra både forsknings- og praksisfeltet i spil, og konferencen etablerer et rum for en fælles drøftelse af, hvordan leg, kunst, natur, litteratur og kultur, videnskab, filosofi, pædagogisk praksis mv. kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet.

Dannelseskonferencen finder sted den 13.-14. september 2019:

Fredag den 13. september klokken 9.00-15.30 på Nykøbing F Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F.

Program for dagen

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Dannelseskonference/Program.aspx

Køb billet her. https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6t8dyhf8ta

Hvis du har spørgsmål: Kontakt kulturkonsulent Diana Gerlach. Mail: dg@guldborgsund.dk, mobil 25 18 18 96.

Share This Post, Choose Your Platform!